cs

Investment fraction NFT

The Connections - series


Právě teď je šance si zabezpečit investiční příležitost díky nově vydané investiční NFT kolekci The Connection - Series. 


Nová limitovaná investičně frakční NFT série se skládá celkově z 20 kusů video NFT. Každý jeden kus bude postupně uvolňovám na různých cenových hladinách.


Každé investiční video The Connection -  NFT series je vázáno na hlavní NFT obrazové dílo The Connection, což znamená, že při prodeji hlavního NFT díla, získá držitel bonus 200% z vydané ceny drženého investičního NFT, The Connection -series.

Ceník

The Connection - series

série obsahuje 20ks NFT

OPEN SEA