cs

by mARTin Diamond

Bodhi


mARTin Diamond vytvořila strom života, který simbolizuje centrum energie, propojení země s nebem, stabilitu, moudrost, elementy země, ohně, vody a vzduchu.


Život je jedna velká výzva. Každý den přichází nové situace, které nám nabízí nové možnosti na naší cestě života. 


Vše je se vším propojené a není jednoduché zvolit si správnou cestu.


Při pohledu na luxusní provedení stromu života od mARTin Diamond, dochází u pozorovatele k propojení všech moudrostí tak, že se podvědomá část mysli propojí s osobnosti a duší. 


Uspořádá si tak myšlenky a vytvoří jedinečné a unikátní příležitosti a šance na získání ještě větší moudrosti a znovunavrácení k základním hodnotám života.


Strom života je tak od počátků civilizace důležitou součástí a pomocníkem
sebepoznání a není proto divu, že si symboliku stromu převzalo za své mnoho
náboženství a mytologií.